Online webinár s Petrom Sasínom Vám odhalí…

„AKO PREBIEHA SEMINÁR NLP PRACTITIONER NA NLP AKADÉMII?

… Odpovede na otázky – Insider info – Certifikácia – Techniky – Premeny“

Prihláste sa na webinár s Petrom: