Tajomstvo Programovania Budúcnosti

Celodenný seminár zameraný na dosahovanie vysokých cieľov a vytváranie veľkolepej budúcnosti pre jedinca i spoločnosť

s Petrom Sasínom

8/12/2019

Hotel Vienna House Easy, Bratislava